Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Với tình hình diễn biến dịch Covid 19 thì khoản trợ cấp được nhiều người lao động quan tâm nhất đó chính là trợ cấp thất nghiệp. Là một khoản hỗ trợ cho người lao động khi bị mất việc làm, đặc biệt là trong mùa dịch này. Vậy cách tính bảo hiểm thất nghiệp được như thế nào? Với bảo viết sau đây Luật NQH Việt Nam chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề thắc mắc của người lao động về vấn đề này.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật việc làm quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1.Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.“

Theo đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Công thức tính hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp, tháng cuối cùng trước khi có quyết định nghỉ việc của người lao động mà bị gián đoạn thì thì mức bình quân tiền lương 6 tháng là thời gian có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc với doanh nghiệp.

Ví dụ: Chị Bích có thời gian làm việc với công ty AACC là 3 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp với mức lương là 8.000.000 đồng/tháng. Đến 31/03/2020 chị có quyết định nghỉ việc ở công ty AACC, trong đó tháng 2 và tháng 3 nghị nghị không và không tham gia đóng BHTN và chị Bích muốn biết chị sẽ được hưởng bao nhiêu tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng?

Trong trường hợp này thì xác định mức bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi chị bích nghỉ việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bắt đầu từ tháng 1/2020,12/2019,11/2019,10/2019,09/2019,08/2019 như sau: (8.000.000 x 6 tháng )/6 = 8.000.000 đồng.

Chị Bích làm việc và tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm thì mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của chị là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của chị Bích được tính như sau:  60% x 8.000.000 đồng = 4.800.000 đồng/ tháng

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính dựa trên số tháng mà người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

+ Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp

+ Đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.

+ Và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có tháng lẻ chưa được giải quyết trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định tại khoản 7 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì những tháng lẻ đó sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ở lần sau khi người lao động có đủ điều kiện.

Ví dụ: Chị Bích có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 4 năm 4 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2020) thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị được xác định như sau:

+ 04 năm đóng BHTN tương ứng được hưởng 4 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp,

+  04 tháng lẻ còn lại sẽ được bảo lưu để cộng dồn và tính thời gian hưởng cho lần sau khi chị Bích có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa mới nhất

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa được quy định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động của người lao động tối đa 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Với mức lương cơ sở tại thời điểm bây giờ là 1.490.000 đồng/tháng đến tháng 7/2020 mức tiền lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.600.000 đồng/tháng

Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Trong quá trình tìm hiểu, tham gia và giải quyết chế độ của mình, nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng !