Tội đánh bạc trực tuyến là gì? Khi nào thì bị coi là tổ chức cờ bạc trực tuyến?

– Câu hỏi của bạn đọc: “Tội đánh bạc trực tuyến là gì? Khi nào thì bị coi là tổ chức cờ bạc trực tuyến?”

Trả lời:

Về câu hỏi thứ nhất:

Tội đánh bạc trực tuyến là gì?

Hiện nay pháp luật không có một quy định riêng nào về hành vi đánh bạc trực tuyến. Mà thay vào đó nó được quy định chung tại Điều 321 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Điều 321. Tội đánh bạc

1.332 Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Phân tích: Đánh bạc, không kể hình thức nào, là đánh bạc trực tiếp hay trực tuyến, online thì đều bị xử lý theo quy định trên. Chỉ cần bạn tham gia đánh bạc với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật. Chung quy lại, thì đánh bạc trực tuyến như bạn hỏi có nghĩa là: Thông qua những website trực tuyến bạn thực hiện hành vi chơi các trò chơi với mục đích ăn tiền thật. Những website chưa được nhà nước cấp quyền hoạt động hoặc cấp rồi nhưng lại thực hiện không đúng với nội dung giấy phép. Thì tất cả các hành vi không đúng đó cũng sẽ bị khởi tố về tội đánh bạc.

Về câu hỏi thứ 2:

Khi nào thì bị coi là tổ chức cờ bạc trực tuyến?

Pháp luật hiện nay cũng chưa có quy định riêng về tội tổ chức cờ bạc trực tuyến. mà hành vi tổ chức cờ bạc trực tuyến được xem như hành vi tổ chức đánh bạc và được điều chỉnh bởi Điều 322 BLHS 2015 sđbs 2017, theo đó:

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1.333 Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.334 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Phân tích: Để cấu thành tội tổ chức đánh bạc(trực tiếp và trực tuyến) thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Chủ thể: Trên 16 tuổi, đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

– Khách thể: Xâm phạm đến trật tự văn minh xã hội.

– Mặt khách quan của tội phạm: Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để thực hiện hành vi đánh bạc. Về bản chất, nó giống như đồng phạm của tội đánh bạc nhưng lại được quy định là tội tổ chức đánh bạc bởi vì có thêm mục đích trục lợi cá nhân. Vì thế mà hành vi tổ chức đánh bạc được pháp luật quy định thành một tội phạm riêng.

Kết luận

Như vậy chúng ta có thể hiểu tội tổ chức đánh bạc, mà cụ thể ở câu hỏi này là tổ chức cờ bạc trực tuyến. Tức là lôi kéo, rủ rê, tụ tập người khác đánh bạc với mục đích lợi nhuận cho minh. Chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên, có hành vi rủ rê lôi kéo hay tụ tập người khác đánh bạc nhằm trục lợi; quy mô tổ chức đánh bạc lớn(có giá trị như luật định); đã từng bị xử lí vi phạm hành chính hoặc bị kết án vê tội này mà chưa được xóa án tích nay lại tái phạm. Đáp ứng các điều kiện trên, người đó sẽ bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Hành vi tổ chức cờ bạc trực tuyến được xem là tội tổ chức đánh bạc.

Lưu ý: Hành vi tổ chức đánh bạc có 2 loại: 

1: Với vai trò đồng phạm của tội đánh bạc (Điều 321 BLHS).

2: Với vai trò là chủ thể chính trong tội tổ chức đánh bạc và gá bạc(Điều 322 BLHS), (có hành vi tổ chức đánh bạc nhưng vì trục lợi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *