4 điều kiện cùng 4 quyền lợi của bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ, bù đắp một phần thu nhập hàng tháng của người lao động bị thất nghiệp. Nhưng có nhiều người còn chưa nắm rõ điều kiện và quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp mang lại.4 điều kiện cùng 4 quyền lợi của bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Điều kiện để được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Thứ nhất đã đóng bảo hiểm đầy đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Thứ hai nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tới trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội trong vòng 7 ngày khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm.

Thứ ba chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội.

Thứ tư có sổ bảo hiểm xã hội đã được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm và được trả sổ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị.

Quyền lợi mà người đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức trợ cấp hàng tháng bằng với 60% mức lương trung bình (tiền đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc) nhưng không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian đóng bảo hiểm càng lâu thì thời gian nhận trợ cấp càng lâu (đóng đủ 12-36 tháng thì được hưởng 3 tháng, sau đó cứ 12 tháng lại được cộng thêm 1 tháng nhưng tối đa là 12 tháng).

Được đào tạo nghề

Thực hiện hỗ trợ học nghề cho những người lao động thất nghiệp tại các cơ sở dạy nghề do cơ quan lao động thông qua. Đào tạo nghề cho những người thất nghiệp giúp cho họ biết thêm được một nghề, một công việc khác, cũng là có thêm một cơ hội để có thể trở lại thị trường lao động. Mức tiền hỗ trợ cho người lao động học nghề bằng mức phí học nghề ngắn hạn. Thời gian hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng.

Hỗ trợ tìm việc làm

Người lao động thất nghiệp được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu, tìm việc làm miễn phí thực hiện thông qua trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội. Thời gian được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu tìm việc làm tính từ ngày người thất nghiệp được hưởng trợ cấp và không quá tổng thời gian được nhận trợ cấp theo quy định. Người lao động thông qua trung tâm giới thiệu việc làm sẽ có cơ hội xin được việc với khả năng lớn hơn so với việc tự kiếm việc. Trong khoảng thời gian trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ tìm việc, người lao động có thể đi học nghề kết hợp với tự tìm việc bên ngoài để nâng cao sắc xuất tìm được công việc phù hợp.

Bảo hiểm y tế

Người thất nghiệp đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được đóng bảo hiểm y tế bởi tổ chức bảo hiểm xã hội.  Những người lao động sau khi mất việc hoặc xin thôi việc nên biết đến điều kiện và quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp để tránh trường hợp những đơn vị, doanh nghiệp lợi dụng sự “kém hiểu biết” chiếm dụng bằng cách nợ hoặc chậm chi trả.

Việt Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *