Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

Trong tình hình “bà hỏa” liên tục ghé thăm các căn hộ, chung cư,… thì việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ hỗ trợ gia chủ khi xảy ra sự cố cháy nổ. Vậy bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì? Mức phí thế nào? Hãy congtybaohiemtoancau.com tìm hiểu ngay sau đây.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

– Bảo hiểm cháy nổ là một loại hình bảo hiểm cho tài sản, bảo hiểm thiệ hại hoặc tốn thất đối với tài sản với nguyên nhần là do cháy nổ gây ra.

– Không chỉ bảo hiểm người là chủ sở hữu nhà, bảo hiểm tài sản trong nhà mà còn bảo hiểm chi phí thay thế, sửa chữa và tái xây dựng tài sản được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm.

– Trong thông tư 220/2010/TT-BTC. Theo đó, thông tư đã quy định rõ về chế độ bảo hiểm bắt buộc phải tham gia đối với các tài sản thuộc các cơ sở, cơ quan, tổ chức, các cá nhân sở hữu cơ sở có nguy cơ xảy ra rủi ro cháy nổ. Và thông tư yêu cầu các cơ sở đó, chủ đầu tư sở hữu các cơ sở phải bắt buộc tham gia bảo hiểm cháy nổ – bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

– Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP) có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP tham gia các loại hình bảo hiểm tài sản khác (trong đó có bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ bắt buộc) phải đảm bảo tuân thủ mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với rủi ro cháy, nổ theo Biểu phí quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

– Đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

3. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

– Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm:

biểu tượngNhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

biểu tượngMáy móc thiết bị;

biểu tượngCác loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

– Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

4. Số tiền bảo hiểm và phi bảo hiểm cháy nổ được tính như thế nào?

– Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ = Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) x Số tiền bảo hiểm.

– Cách tính số tiền bảo hiểm:

biểu tượngSố tiền bảo hiểm được tính thành tiền dựa theo giá trị thị trường của tài sản bảo hiểm hiện hành ngay tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ.

biểu tượngSố tiền bảo hiểm sẽ được tính theo giá trị trung bình hoặc tối đa trong trường hợp biến động giá trị tài sản lên xuống liên tục.

biểu tượngĐối với trường hợp không xác định được giá trị thị trường của tài sản bảo hiểm thì hai bên sẽ thoả thuận với nhau

Việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là vô cùng cần thiết vì nếu xảy ra sự cố thì nó ảnh hưởng đến sự sống còn của cả một doanh nghiệp. Chính vì vậy, hãy tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để đảm bảo cho an toàn của chính bản thân.

Bắc Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *