Bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm năm 2019

Bảo hiểm xã hội đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với mỗi người lao động. Năm 2019 bảo hiểm xã hội có nhiều sự đổi mới hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ những lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, hướng đến sự hài lòng của người dân

.Bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo, thay thế được hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập cá nhân do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất có sự bảo hộ của nhà nước theo pháp luật nhằm đảm bảo an toàn xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn tài chính độc lập, ngoài ngân sách nhà nước do các bên tham gia bảo hiểm đóng góp nhằm phân phối lại thu nhập cho những thành viên mất sức lao động hoặc giảm thu nhập do bị tai nạn. Bảo hiểm xã hội là một phần cốt lõi trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi quốc gia. Đóng bảo hiểm xã hội cũng là thể hiện trách nhiệm của mình đối đối với cộng đồng, xã hội bởi tiêu chí “một người vì mọi người, mọi người vì một người”.

Ý nghĩa của bảo hiểm xã hội                            

Giúp người lao động gặp phải rủi ro khi ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn nghề nghiệp một phần thu nhập giúp họ ổn định đời sống yên tâm làm việc. Nhờ chế độ hưu trí mà người đã hết tuổi lao động hoặc hết khả năng lao động có cuộc sống tốt hơn không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bảo hiểm xã hội vừa là trụ cột của an sinh xã hội, vừa là công cụ đắc lực của nhà nước, góp phần vào phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp dân cư, đồng thời giảm chi cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019 của người lao động

Đối tượng

Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Quỹ bảo hiểm y tế  

Tổng mức đóng

Quỹ hưu trí, tử tuất Quỹ ốm đau thai sản
Lao động là người  Việt Nam 8% không Không 1% 1.5% 10.5%
Lao động là người nước ngoài Không Không không không 1.5% 1.5%

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019 của người sử dụng lao động

Đối tượng

Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Quỹ bảo hiểm y tế Tổng mức đóng
Quỹ hưu trí, tử tuất Quỹ ốm đau thai sản
Sử dụng lao động Việt Nam 14% 3% 0.5% 1% 3% 21.5%
Sử dụng lao động nước ngoài không 3% 0.5% không 3% 6.5%

Lưu ý: Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động, bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Như vậy bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng không thể thiếu đối với mỗi quốc gia, góp phần trợ giúp người lao động trong các tình huống rủi ro, giúp đảm bảo đời sống – kinh tế ít bị ảnh hưởng cho người lao động, nâng cao cuộc sống của người dân cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Việt Mỹ

One thought on “Bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm năm 2019

  1. W88 says:

    Sòng bạc trực tuyến W88 cung cấp tiền thưởng lớn khi bạn đăng ký và gửi tiền. Bắt đầu chơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *