Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và quyền lợi khi tham gia BHYT

Học sinh, sinh viên luôn là mối quan tâm hàng đầu trong xây dựng chính sách và phát triển bảo hiểm y tế. Nhà nước không những hỗ trợ một phần kinh phí khi mua bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên mà còn được hưởng những quyền lợi khi tham gia BHYT khác.

Bảo hiểm y tế HSSV là đối tượng bắt buộc tham gia trừ những HSSV đã hoặc đang tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT, đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Mức đóng BHYT

Nhà nước hỗ trợ 30% phí BHYT, HSSV chỉ phải đóng 70% còn lại, có thể đóng theo thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm/lần, chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Phạm vi quyền lợi, mức hưởng đối với HSSV

– HSSV được đăng ký tham gia tại các bệnh viện mà danh sách cơ quan BHYT cung cấp theo hàng năm.

– Được chăm sóc ban đầu tại trường từ nguồn kinh phí của BHYT.

– Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS, tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng).

– Mức 95% chi phí khám chữa bệnh khi học sinh, sinh viên có mã thẻ: HS, SV, TA, TQ, TY, TV.

– Được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh khi đi đúng tuyến. Kể cả khi thực hiện khám chữa bệnh có dịch vụ kỹ thuật có chi phí lớn (không qua 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần sử dụng dịch vụ), trong trường hợp cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào.

– Trong trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu thì được thanh toán theo mức hưởng như sau:

       • Được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

      • Được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31.12.2020.

     • Được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1.1.2021 trở đi trong phạm vi cả nước.

     • Được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại cá bệnh viện tuyến huyện.

     • Các trường hợp đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế không đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì được thanh toán lại tại các cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia nhưng mức tối đa không vượt quá quy định của nhà nước.

Theo đó, khi khám, chữa bệnh để được hưởng bảo hiểm y tế, bạn cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, trường hợp không có ảnh thì xuất trình thêm giấy tờ tuỳ thân có ảnh, thường là chứng minh thư, thẻ học sinh, sinh viên.

Thanh Huyền

 

One thought on “Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và quyền lợi khi tham gia BHYT

  1. Pingback: Cách sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *