Các loại hình công ty bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm có những loại hình nào?

Nhu cầu bảo hiểm của người dân ngày một tăng cao. Kéo theo đo các công ty bảo hiểm đã cung cấp rất nhiều loại hình bảo hiểm để cho khách hàng lựa chọn. Mỗi hình thức bảo hiểm phục vụ cho một lĩnh vực đời sống khác nhau. Hôm nay, ng Ty Bảo Hiểm Toàn Cầu thông tin đến bạn các loại hình công ty bảo hiểm.

Phân loại theo đối tượng bảo hiểm

các loại hình công ty bảo hiểm

Bảo hiểm con người

Đối tượng bảo hiểm chính là sức khỏe và tính mạng con người.

Khi xảy ra những bất trắc, rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe,… của Người được bảo hiểm thì chính họ hoặc những người thụ hưởng hợp pháp sẽ được nhận một số tiền do bảo hiểm chi trả.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm phát sinh do ràng buộc những luật dân sự.

Người được bảo hiểm sẽ phải trả tiền cho người thứ ba nếu như gây cho họ những thiệt hại do những hành vi của mình hay do những tài sản của mình vận hành gây nên.

Bảo hiểm tài sản

Là đối tượng được bảo hiểm chính là tài sản.

Trường hợp bạn gặp rủi ro, thất thoát về tài sản thì người sở hữu tài sản đó được bảo hiểm bồi thường dựa trên giá trị thực tế bị thiệt hại và cam kết hợp đồng trước đó.

Phân loại theo mục đích hoạt động

các loại hình công ty bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

Là sự đảm bảo thay thế hoặc là bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi mà họ bị giảm hoặc mất sức lao động, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp,…

Bảo hiểm thương mại

Là những bù đắp tài chính cho những đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ mất sức lao động hoặc bị những rủi ro.

Phân loại theo phương thức quản lý

các loại hình công ty bảo hiểm

Bảo hiểm tự nguyện

Là loại hình bảo hiểm được kết lập trên tinh thàn tự nguyện, sự tự cân nhắc và nhận thức của Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc

Loại hình bảo hiểm này được hình thành trên cơ sở định luật, nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trong những vụ tổn thất.

Lưu ý: Mặc dù là bảo hiểm bắt buộc hưng đối tượng mua bảo hiểm có quyền mua bảo hiểm ở bất kỳ đâu.

Phân loại kỹ thuật bảo hiểm

các loại hình công ty bảo hiểm

Bảo hiểm phi nhân thọ

Là những loại bảo hiểm đảm bảo cho những rủi ro, có tính chất ổn định và thường độc lập với tuổi thọ của người tham gia bảo hiểm. Thời hạn của bảo hiểm này thường là 1 năm.

Bảo hiểm nhân thọ

Là những bảo hiểm đảm bảo cho những rủi ro, có tính chất trao đổi theo thời gian, đối tượng và thường gắn liền với tuổi thọ của con người. Những hợp đồng bảo hiểm này thường dài hạn, có thể lên đến 10 năm, 20 năm và cũng có thể là trọn đời.

Trên đây là những thông tin về loại hình bảo hiểm của những công ty bảo hiểm đang hoạt động. Các bạn hãy tham khảo để có thêm những kiến thức về các loại hình bảo hiểm nhé.

>>> Mời xem thêm: Tại sao nên mua bảo hiểm tai nạn

Bắc Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *