Cấp mã số bảo hiểm trọn đời mang lại lợi ích gì?

 Bảo hiểm xã hội đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong thời gian gần đây. Để hướng đến sự hài lòng của khách hàng, kiểm tra thông tin dễ dàng, giảm thiểu thời gian kê khai, lược bớt các loại thủ tục.

Cấp mã số bảo hiểm trọn đời mang lại lợi ích gì?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Mã số bảo hiểm xã hội giống như chứng minh thư nó là những con số xác định danh tính của người tham gia bảo hiểm xã hội được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp.

Mã số này được ghi trên sổ bảo hiểm xã hội giúp hoàn thiện quản lý trong suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mã số bảo hiểm gồm 10 số tự nhiên trong đó 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên tương ứng với số sổ của sổ bảo hiểm xã hội.

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp mới, cấp lại, theo mã số bảo hiểm xã hội từ ngày 01/08/2017.

Hiện tại ở sổ mới thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ bảo hiểm xã hội bằng cụm từ “Mã số:”.

 Ví dụ: Bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội ngày trước in “Số sổ: 0114680001”, hiện tại được in là “Mã số: 0114680001”.

Mã số bảo hiểm xã hội

Lợi ích của mã số bảo hiểm trọn đời

 Mã số của bảo hiểm xã hội sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ xã hội, giảm thời gian cho việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội.

Người tham gia bảo hiểm chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm của mình để thuận tiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trên toàn quốc. Người tham gia cũng tiện kiểm tra thông tin cần biết trong sổ bảo hiểm xã hội của mình.

Người tham gia Bảo hiểm xã hội có thể tra cứu thông tin và dữ liệu sổ bảo hiểm. Để biết được rằng sổ bảo hiểm xã hội còn giá trị sử dụng không chỉ với điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Đối với người, đơn vị sử dụng lao động giảm thiểu thời gian kê khai của người lao động.

Mã số được cập nhật trong hệ thống dữ liệu thuộc kho dữ liệu của bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được quản lý chặt chẽ quá trình đóng tiền bảo hiểm. Dễ dàng kiểm soát được việc “trốn” đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động. Dễ dàng cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Không còn thủ tục rườm rà mà được đơn giản hóa rất nhiều.

Với việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội đem lại lợi ích cho cả người tham gia bảo hiểm, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm và cả bảo hiểm xã hội tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và cả công sức.

Việt Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *