Trang Chủ » HỎI ĐÁP » Bảo hiểm xã hội » Lương hưu và sự thay đổi năm 2019

Lương hưu và sự thay đổi năm 2019

03/04/2019

Bắt đầu từ ngày 1/7/2019 sẽ thực hiện tăng mức lương cơ sở từ 1.39 triệu đồng/tháng lên 1.49 triệu đồng/tháng. Sự điều chỉnh này kéo theo lương cơ sở, lương hưu cũng như trợ cấp ưu đãi cho người có công tăng 7%.

Lương hưu và sự thay đổi năm 2019

Lương hưu

Lương hưu là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng khi về  hưu bao gồm chế độ hưởng hàng tháng và nhận trợ cấp một lần.

Lương hưu mỗi tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu mỗi tháng x mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Với lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm sẽ cộng 2%, tối đa bằng 75%.

Với lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tính bằng 45% ứng với 17 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau đó thì tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2019

Người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Có một số trường hợp đặc biệt về hưởng lương hưu:

  • Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.
  • Người mắc HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

Những điều chỉnh về lương hưu năm 2019

Tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng lên 7.19% trên mức lương hưu.

Những đối tượng được tăng trợ cấp lương hưu

  • Cán bộ, công chức viên chức và người lao động đã về hưu.
  • Cán bộ xã phường thị trấn.
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức, tai nạn lao động hàng tháng.
  • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng trợ cấp hàng tháng.

Điều chỉnh bất lợi

Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 2018 – 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng bị bất lợi hơn so với lao động nam.

Bảng điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

 Mức điều chỉnh =  mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu * tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Tức là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội vẫn tính bằng 45% mức lương bình quân đóng bảo hiểm nhưng sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm được cộng 2% thay vì 3% như trước. Điều chỉnh giảm lương hưu lao động nữ bằng tỷ lệ thay thế.

Chế độ hưu trí nhằm đảm bảo và ổn định cuộc sống lâu dài cho người lao động đã hết tuổi lao động, suy giảm khả năng lao động và mất sức lao động. Vì vậy cần nắm bắt những thay đổi của chế độ hưu trí sớm nhất.

Free WordPress Themes, Free Android Games

Thông báo mới nhất Google