Quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn con người Cologne-Re

Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt hỗ trợ điều trị và trợ cấp cho người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Vậy, quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn con người như thế nào? Hãy tham khảo ngay sau đâybảo hiểm tai nạn con người

1. Việc cần làm sau tai nạn

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để sơ cấp cứu để ngăn ngừa và hạn chế thương tật, cấp cứu

– Ngay lập tức tiến hành những điều trị cần thiết và làm theo tư vấn của chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn

2. Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm và giữ lại mọi bằng chứng liên quan đến tai nạn

– Ngay sau khi có thể thực hiện được và trong mọi trường hợp trong vòng 30 ngày (hoặc từ 14 ngày theo nguyên tắc Cologne Re) từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên bảo hiểm

– Trung thực khai báo và cung cấp cho công ty bảo hiểm những thông tin, bằng chứng và các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm (tai nạn hoặc đau bệnh)

– Cung cấp chứng từ y tế như: giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ (trường hợp mẫu thuật) do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

– Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi đến bên bảo hiểm đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

bảo hiểm tai nạn con người

3. Giải quyết bồi thường

– Trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm ủy quyền.

– Trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm hay thuộc điều khoản loại trừ: công ty bảo hiểm sẽ giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm đầy đủ hoặc từ chối bồi thường.

4. Thanh toán bồi thường

– Công ty bảo hiểm sẽ thanh toàn bồi thường theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Lưu ý: Các hướng dẫn trên chỉ có mục đích hỗ trợ quý khách hàng trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

bảo hiểm tai nạn con người

Trên đây, là quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao. Hi vọng sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích với bạn đọc.

Bắc Nguyễn

One thought on “Quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn con người Cologne-Re

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *