Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Từ đầu năm 2016, ngành BHXH thực hiện việc cải tiến một số điểm mới trên thẻ BHYT như thêm dòng chữ “Thời hạn đủ 5 năm liên tục” vậy ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục này là gì?

Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh

Khi người tham gia BHYT có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên và có số tiền chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (không tính trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vị chi trả quỹ BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Tuy nhiên, với một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT mà Bộ y tế quy định tỷ lệ và điều kiện thanh toán thì người tham gia BHYT vẫn phải đáp ứng các điều kiện thanh toán được quy đinh và tự chi trả phần tỷ lệ quỹ BHYT không thanh toán tại khoản 2, điều 21 luật BHYT.

Đối với người có công với cách mạng, đối tượng đang tham gia trong lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, đối tượng khám chữa bệnh tại tuyến xã sẽ được BHYT chi trả 100%.

Trong trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký BHYT thì được thanh toán theo mức hưởng như sau:

    –  Bệnh viện hạng III và chưa xếp hạng là 70% chi phí

    –  Bệnh viện hạnh II là 50% chi phí

    –  Bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt là 30% chi phí

    – Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được thanh toán theo 3 mức chi phí ở trên nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng. Phần chênh lệnh do đối tượng chi trả.

Hoàn lại chi phí cùng chi trả khi vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 169/BHXH-CSYT vào đầu năm 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở phát sinh.

Hồ sơ đề nghị hoàn lại phần chi phí này bao gồm:

  Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu

  Thẻ bảo hiểm y tế

three  Giấy ra viện

four  Bản chính các chứng từ hợp lệ

Cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp nhận và thanh toán trực tiếp phần chi phí vượt theo quy định.

Mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế cần hiểu rõ về những chính sách mới của BHYT để được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *