Thay đổi cách tính đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở được điều chỉnh nên phải căn cứ vào mức lương mới để đóng các khoản bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tính, thành trên cả nước về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo mức lương cơ sở.

Cách tính đóng bảo hiểm được tính như sau

Theo đó, từ ngày 1-7 mức lương cơ sở được điều chỉnh 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng

Đối tượng là người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định.

BHXH cũng cho biết mức thu nhập tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1-7 cao nhất là 29.800.000 đồng/tháng (1.490.000 đồng/tháng X 20 lần).

cách tính đóng bảo hiểm

Bên cạnh đó, áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT. Cụ thể, nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, từ ngày 1-7 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1-7 thì từ ngày 1-7 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở mới.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Từ ngày 1-7, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở mới. Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 1-7 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 1-7 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.

Bắc Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *