Thủ tục hưởng bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt

Hưởng bảo hiểm tai nạn là quyền lợi của khách hàng khi tham gia gói bảo hiểm tai nạn của doanh nghiệp bảo hiểm. Sau đây, congtybaohiemtoancau sẽ chia sẻ thông tin tới những người có quyền được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm tai nạn, đặc biệt là thông tin về thủ tục hưởng bảo hiểm tai nạn Bảo Việt.

 

Thủ tục hưởng bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt

Quyền lợi khi tham gia gói bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt

1. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp người được hưởng bảo hiểm chẳng may chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

2. Trường hợp người được hưởng bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

+ Tham gia bảo hiểm tai nạn con người gói cơ bản: Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật

+ Tham gia bảo hiểm tai nạn con người gói đặc biệt:

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu; tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

Trường hợp chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này được bổi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch mà người được hưởng bảo hiểm phải chi trả cùng vói tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ngày hoặc 100% tỷ lệ thương tật đó áp dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000đ/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

3. Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số: 1417/2012/QĐTGĐ/BHBV ngày 9/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.

4. Trường hợp người được hưởng bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong thời gian 1 năm người đó chết do hậu quả của tại nạn đó gây ra thì sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

5. Trường hợp hậu quả của tại nạn thuộc phạm vi bảo hiểm trầm trọng hơn do người được hưởng bảo hiểm có bệnh sẵn hoặc điều trị không kịp thời, không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì công ty bảo hiểm Bảo Việt vẫn sẽ chi trả tiền bảo hiểm giống với trường hợp tương tự diễn ra ở người có sức khỏe bình thường, người được điều trị một cách hợp lý.

Thủ tục nhận tiền bảo hiểm

Trường hợp tai nạn giao thông

• Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu của bảo hiểm Bảo Việt)

• Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm

• Cung cấp bản tường trình tai nạn

• Giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe hợp lệ cùng các giấy tờ khác có liên quan

• Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, tiền viện phí, toa thuốc, hóa đơn… do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

Thủ tục hưởng bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt

• Giấy chứng tử (trường hợp người được hưởng bảo hiểm chết)

• Hóa đơn chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản do tai nạn giao thông gây ra

• Các giấy tờ liên quan chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi.

• Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ án

• Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan

• Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn

• Các tài liệu liên quan khác.

• Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được hưởng bảo hiểm chết).

Trường hợp tai nạn lao động

• Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu của bảo hiểm Bảo Việt)

• Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm

• Cung cấp bản tai nạn lao động/bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan/công ty/chính quyền.

• Nếu là tai nạn trong sinh hoạt cần có bản tường trình tai nạn có xác nhận của Chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc cơ quan/chính quyền địa phương cùng các giấy tờ khác có liên quan…

• Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, tiền viện phí, toa thuốc, hóa đơn… do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

• Giấy chứng tử (trường hợp người được hưởng bảo hiểm chết)

• Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được hưởng bảo hiểm chết)

Trường hợp người được hưởng bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp và tuân thủ các quy định khác về việc nhận bồi thường.

Thời gian chi trả tiền bảo hiểm

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm cho người được hưởng bảo hiểm hoặc người thừa kể hợp pháp.

Kim Ân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *