Trang Chủ » HỎI ĐÁP » Bảo hiểm xã hội » Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội

08/07/2019

Nhiều cá nhân vì sức khỏe yếu đi nên không thể tiếp tục công tác. Do vậy muốn nghỉ hưu trước tuổi, vậy điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi như thế nào? Họ sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm tuổi nghề và tuổi đời.Hãy cùng congtybaohiemtoancau tìm hiểu ngay sau đây.

điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, nếu bạn không có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật hoặc không có dủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Để được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, bạn cần giám định mức suy giảm khả năng lao động. Nếu bạn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi
2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi
2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi
2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Nếu mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí ở thời điểm 2019.

Mức hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

4. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

Như vậy, nếu hưởng lương hưu ở trước 5 năm thì bạn sẽ bị trừ 10% tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Bắc Nguyễn

Free WordPress Themes, Free Android Games

Thông báo mới nhất Google