Vai trò của bảo hiểm đối với phát triển kinh tế – xã hội

Đất nước đang trên đà phát triển, cùng với đó bảo hiểm ngày càng khẳng định vị thế của mình đối với đời sống kinh tế xã hội. Là một loại dịch vụ tài chính mang đến cho người dùng nhiều quyền lợi đảm bảo cơ chế an sinh xã hội. Vậy bảo hiểm có vai trò gì đối với đời sống kinh tế – xã hội.

1. San sẻ tổn thất

Đóng bảo hiểm là để lấy số đông bù cho số ít may mắn, đây là một tác dụng san sẻ tổn thất tài chính hết sức quan trọng của bảo hiểm. Từ đó, thông qua việc đóng góp một khoản tiền nhỏ, người tham gia bảo hiểm không những được bảo vệ trước những thiệt hại về tài chính mà còn được hỗ trợ chính sách khác.

Ví dụ: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

2. Giảm thiểu tổn thất, thiệt hại

Các công ty bảo hiểm luôn chú ý đến việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng tránh để bảo vệ người tham gia bảo hiểm đảm bảo sức khỏe, của cải, vật chất của con người.

Giải quyết hậu quả kịp thời rủi ro giúp khách hàng nhanh chóng ổn định kinh doanh và cuộc sống như: cứu hộ kịp thời khi gặp thiên tai, sửa chữa tài sản thiệt hại,…

3. Chuyển giao rủi ro

Chuyển giao rủi ro là một cơ chế của bảo hiểm khi người đóng phí bảo hiểm thì mọi rủi ro sẽ được chuyển về công ty bảo hiểm

Ví dụ: khi bạn sử dụng bảo hiểm thân vỏ ô tô, không may ô tô của bạn bị va đậm gây hỏng một số thiết bị trên xe thì lúc này công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường tổn thất này cho bạn.

4. An tâm về tinh thần

Tham gia bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro từ người được bảo hiểm sang công ty bảo hiểm vì vậy đã giải tỏa được nỗi sợ hãi và lo lắng về những tổn thất có thể xảy ra.

5. Kích thích tiết kiệm

Bảo hiểm ra đời tạo ra một hình thức tiết kiệm linh hoạt, tác động đến tư duy của các cá nhân, hộ gia đình, chủ doanh nghiệp, góp phần hình thành nên thới quen về tiết kiệm đảm bảo thu nhập cho tương lai. Hơn nữa, có nhiều hợp đồng bảo hiểm vừa mang tính bảo vệ vừa mang tính tiết kiệm.

6. Đầu tư phát triển kinh tế

Nộp phí nhà nước là một trong những đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, việc bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm chỉ được thực hiện khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra. Do vậy, các công ty bảo hiểm có một quỹ tiền tệ tập trung khá lớn. Lượng vốn này sẽ được các công ty bảo hiểm tính toán đầu tư sao cho có hiệu quả bởi lẽ khả năng cạnh tranh của mỗi công ty bảo hiểm phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả hoạt động đầu tư. Trên cơ sở của kết quả đầu tư, các công ty sẽ có điều kiện giảm phí để từ đó thu hút khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Các tổ chức bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế theo nhiều kênh khác nhau, trong đó có thị trường bất động sản, thị trường vốn và đặc biệt là thị trường chứng khoán.

>>>Xem thêm: Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Nguyễn Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *