4 thay đổi mới nhất của bảo hiểm xã hội năm 2019

Năm 2019 là năm có sự điều chỉnh liên quan đến các chính sách của bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết.

4 thay đổi mới nhất của bảo hiểm xã hội năm 2019

Thay đổi tiền lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội

 Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không thấp hơn mức lương cơ sở theo vùng còn đối với lao động qua đào tạo, học nghề hơn ít nhất 7%.

Từ năm 2019 lương tối thiểu vùng được điều chỉnh. Theo đó mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu cũng tăng.

Bảng lương tối thiểu thao vùng

Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội

Mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội

Thay đổi tiền lương tối đa đóng bảo hiểm

Tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm bằng 20 lần mức lương cơ sở. Tính từ 1/7/2019 mức lương tối đa đóng bảo hiểm bắt buộc là 29.800.000 đồng do mức lương cơ sở tăng lên 1.49 triêu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất tham gia bảo hiểm bắt buộc = 20*1.490.000 = 29.800.000 đồng.

Tăng hầu hết trợ cấp bảo hiểm xã hội

 Hàng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng do lương cơ sở tăng (từ ngày 1/7/2019).

+ Trợ cấp thai sản: tăng từ 2.78 triệu/tháng lên 2.98 triệu đồng/tháng.

+ Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: tăng từ 417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày.

+ Trợ cấp mai táng: tăng từ 13.9 triệu đồng lên 14.9 triệu đồng.

+ Trợ cấp tuất hàng tháng: sẽ tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng. Riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1.043 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh lương hưu của người lao động nữ

Từ năm 2018-2021 lao động nữ hưởng mức lương hưu điều chỉnh khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 20 năm 6 tháng.

Mức điều chỉnh = Mức lương thời điểm bắt đầu hưởng * tỷ lệ điều chỉnh ứng với thời gian đóng bảo hiểm và thời điểm nhận lương hưu

Trong đó, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9.23%, thấp nhất 0.81% tùy vào thời gian đóng bảo hiểm.

Thay đổi mức đóng bắt buộc với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động phải đóng 3% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ ốm đau và thai sản, 0.5% vào quỹ lao động cho người nước ngoài.

Từ năm 2022 người sử dụng lao động phải đóng 14% trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Như vậy những thay đổi chính sách của bảo hiểm xã hội từ 1/7/2019 hầu hết đều tăng do lương cơ bản theo vùng tăng lên 1.49 triệu đồng một tháng.

>>> Mời xem thêm: Tra cưu mức lương tối thiểu vùng 2019

Việt Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *