Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2019 giảm mạnh

Bảo hiểm thất nghiệp đang đóng một vai trò rất lớn trong việc sử dụng nhân lực của xã hội. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Chính vì vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2019 có sự giảm mạnh.

mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2019

Được quy định tại Điều 43 luật việc làm 2013, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoại trừ người lao động đang hưởng lương hưu và người giúp việc gia đình.

3. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2019

– Trợ cấp thất nghiệp

– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

– Hỗ trợ học nghề

– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm

4. Mức đóng phí bảo hiểm thất nghiệp 2019 giảm mạnh

Trong điều kiện trước đây, mức đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định

“Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp”

Được nhận xét là cao và sẽ thêm phần khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Luật Việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

– Trợ cấp thất nghiệp:

Cách tính trợ cấp thất nghiệp hiện nay như sau:

Mức hưởng hàng tháng = tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm của 6 tháng trước khi thất nghiệp x 60%

– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm: miễn phí

– Hỗ trợ học nghề: tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (không quá 6 tháng)

6. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm

Bước 2: Đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận quyết định hưởng trợ cấp

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên

Bước 4: Hàng tháng đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo thông báo quy định.

>>> Xem thêm: Top 5 câu hỏi thường gặp khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2019

Nguyễn Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *